نمایش 1–12 از 14 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی

  لوله خرطومی فلزی سایز 100

  : نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی.

  لوله خرطومی فلزی سایز 75

  : نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی.

  لوله خرطومی فلزی سایز 63

  : نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی.

  لوله خرطومی فلزی سایز 52

  : نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی.

  لوله خرطومی فلزی سایز 48

  : نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی.

  لوله خرطومی فلزی سایز 42

  : نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی.

  لوله خرطومی فلزی سایز 36

  : نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی.

  لوله خرطومی فلزی سایز 29

  : نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی.

  لوله خرطومی فلزی سایز 25

  : نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی.

  لوله خرطومی فلزی سایز 21

  : نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی.

  لوله خرطومی فلزی سایز 16

  : نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی.

  لوله خرطومی فلزی سایز 13

  : نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی.